Zgodovina
V ustnem izročilu Ojstričanov obstaja možakar, ali je bil resničen ali ne, ne morem zagotovo trditi. Legenda pa pravi, da je ob polnoči »beli moži« trkal na vrata kmetij in prosil hrano.
Druge obveznosti so nekoliko zadržale moje zgodbe o dravograjskih X-files, morda je zato najbolje, da nadaljujemo kar z eno najsrhljivejših prikazni.
Ojstriški jarek vsebuje tisti nedolžni potoček, ki z globoko sotesko ločuje Robindvor in Vače (Pod Gradom).
Na današnji dan pred 100 leti je v bojih za severno mejo Dravograd dokončno ostal v slovenskih rokah. Iz nemških v slovenske roke je prešel kar nekajkrat.