Zgodovina
Na današnji dan pred 100 leti je v bojih za severno mejo Dravograd dokončno ostal v slovenskih rokah. Iz nemških v slovenske roke je prešel kar nekajkrat.
Ojstriški jarek vsebuje tisti nedolžni potoček, ki z globoko sotesko ločuje Robindvor in Vače (Pod Gradom).