Zgodovina
Druge obveznosti so nekoliko zadržale moje zgodbe o dravograjskih X-files, morda je zato najbolje, da nadaljujemo kar z eno najsrhljivejših prikazni.
Ojstriški jarek vsebuje tisti nedolžni potoček, ki z globoko sotesko ločuje Robindvor in Vače (Pod Gradom).