Prejeli smo

Odprto pismo podžupanu na temo veternic na Ojstrici
Odprto pismo podžupanu na temo veternic na Ojstrici
25.04.2017 09:49 Tomaž Rotovnik

Odvetnik Tomaž Rotovnik je takole v pismupodžupanu Tonetu Preksavcu z argumenti podal svoj pogled na idejo o megagradnji vetrnih elektrarn na vrhu Košenjaka in uničevanju Krajine.

Z obsegom zadeve sem bil prvič dejansko seznanjen šele v četrtek zvečer in ti, s precejšnjo osebno noto (ne glede na to da si ti podžupan in jaz odvetnik, ki pač svoje delo opravljam po željah strank), povsem mimo kodeksov in profesionalne etike mojega poklica in morebitnih interesov kogarkoli (razen, da se bojim, da bodo določene osebe to zgodbo sedaj poizkušale prenesti na politično bojno polje, kar se že nakazuje - za kar pač nisem kriv in tudi ne morem biti!, ker teh interesov nimam, sam pa ne verjamem in niti ne upam predvidevati, da je kdorkoli od občinskih politikov vedel za realen doseg tega načrta, razen če je "špielferderber"), kot človek, pojasnjujem da je na stvari precej več, (oz. za Dravograd, vsaj za mene grozi nastanek absolutne škode) kot je videti na začetku!...v pričakovanju da boš tudi ti, kot povsem realen nov/bodoči župan v naši občini, prebral in razmislil o tem pismu, kot tudi, da se ne strinjam, da je postavitev vetrnic zgolj v domeni domačinov na Ojstrici (kjer smo drugi "vsiljivci"), ker to pač ni in ne more biti

Sam sem zrevoltiran z idejo in pobudo DEM-a, ki se je pojavila na spletu po naključju (na tem mestu hvala Joštu Lazniku!) in jo je očitno nekdo dobro skrival in zamolčal pred Dravograjčani in nanjo ni niti opozoril (pa bi moral), takoj/nemudoma mogoče tudi preveč osebno, začel stihijsko iskati razloge za kaj takega in za ravnanje ljudi, ki omogočajo kaj takšnega in se s tem strinjajo; po preverjanju kaj se resnično dogaja, pa sem prišel do zaključkov, kjer me je zaradi tega načrta strah...

Strah me je za Dravograjčane (sicer tudi iz več vidikov, ki pa niso v celoti predmet tega pisanja in načrtovanja DEM-a), sam Dravograd kot tak, za lokalne prebivalce in za Koroško krajino nasploh. Na tem mestu sploh ne potrebuješ več brati dalje, če meniš, da je DEM do česarkoli iz naslova posega takšnih vetrnic upravičen, ter da ima tu občina interes, ker bom pojasnjeval in poskušal opisati stvari, ki so ključne za razvoj Dravograda v smislu naravnih in kulturnih danosti, turizma, lepote ter kvalitete življenja nasploh (sploh ne morem verjeti, da bi kdorkoli na občini bil pripravljen karkoli takšnega pripeljati v našo občino, pa čeprav sam vidi sistemsko korist za Ojstrico in nasploh - obrazložitev sledi). Sklenil sem tudi, da je potreben osebni angažma vsakega, ki se zaveda kaj to pomeni za Dravograd in sicer za preprečitev tega projekta z vsemi močmi, saj sem po študiju podlag videl dejansko sliko - grožnjo celotnega projekta (tudi če se tam gor postavi samo ena vetrnica - obrazložitev sledi), po pogovoru z določenimi ljudmi, pa sem očitno tudi sprevidel (lahko samo domnevam kaj se dogaja ker pravih info. ni! akterji pa molčijo in delajo v ozadju) vso taktiko investitorjev in morebitnih izvajalcev, s parcialnih koristmi posameznikov na Ojstrici (bodisi osebne kot lastniki zamljišč , bodisi kot skupnost - nova cesta), ki pa so iz stališča celotne skupnosti Dravograjčanov grozljive, ko jih primerjamo z dobrobitjo, ki nam jo naravni in kulturni habitat Košenjaka, Ojstrice in v nadaljevanju Kozjega vrha (vetrnice so namreč tako velike, da je vpliv v naši občini absoluten - višina ene pomeni v % tudi 12-14 % višine celotnega Košenjaka) prinaša.

Najprej se moramo vsi zavedati, da takšen poseg z investicijo, ki mora imeti računico, ni nikoli načrtovan zgolj za dve vetrnici (trdili so manjši), ki sta iz stališča stroškov "avantura".

Delati izluzije si s tem, da je ekonomsko upravičeno postavitev ene ali dveh, je glede na moč v MW smešna (kot je na to temo zanimiva diplomska naloga o ekonomski upravičenosti vetrnicah na Košenjaku nekega študenta na spletu iz leta 2015, kar najde vsak v dveh korakih!). Pri dveh pridemo do skupne moči med 5-7 MW, kar ni nič glede na stroške. Pomembno pri tem je, da DEM cilja na celotno moč, ki prinaša korist, to pa je pri višjih MW, in večjem številu vetrnic, kar je tudi primarni interes DEM-a, da pride do ekonomske učinkovitosti vetrrne elektrarne, kar bo sledilo pri višjih MW, kot je prikazano, torej pri obsegu čez 20 do 28 MW. To pa lahko doseže DEM kako?....samo s tem, da najprej pridobi soglasje za eno, dve...pri tem obljublja marsikaj v zameno, prodaja informacije, ki so zavajujoče in kažejo na to, da ne bo posegal v naravni habitat (besede enega od direktorjev DEM-a, da se ne bo posegalo izven morijevega hriba, navzgor v habitat divjega petelina! - ta je še posebej zanimiva), da se ne bo nič spremenilo, da bodo objekti majhni itd.....skratka takoj kupuje celotno lokalno skupnost, kjer pa denar očitno pomeni več kot pa to kar imamo Dravograjčani na voljo za skupno dobro! (po pogovorih z lokalci...vsi menijo, da ena ali dve ne bosta nič takega...pri tem pa mislijo vsi (razen tistih, ki res vedo zakaj gre in bodo od tega nekaj imeli), da gre za objekte v višini do 40 metrov:), ter da bodo za to dobili novo cesto in denar . Da nadaljujem, mora biti znano, da ko bi/bo prišlo do situacije, kjer je dovoljena gradnja ene same vetrnice!!!, imamo pavsi takoj v prihodnje ogromne probleme takšne vrste, da bo investitor, kljub prejšnjim obljubam (male vetrnice, majhne poseg v okolje, nič vpliva) začel prikazovati podlage za urejanje prostora iz stališča državnega pomena, kjer pa je lokalna skupnost, zaradi prejšnje spremembe načrta v korist državnega energetskega omrežja, v celoti podrejena in investitor in izvajalci potrebujejo zgolj še izključiti faktor okoljvarstvenikov, kar pa bodo zaradi ene ali dveh že obstoječih vetrnic z lahkoto dosegli, saj gre za drugo najmočnejšo pravno osebo v R.Slo (pustimo sedaj HSE, ki je glavna, DEM je edini paradni konj), ki je vir izrednih prilivov - voda vedno teče in elektrika se vedno plačuje!!...prostorski plan bo namreč sprejet, občina je/bo dala soglasje za poseg, smernice so dane, nove okoliščine....torej že urejen energetski državni načrt (daljnovodi, in ostala infrastruktura pa bo samo pripravljena na nadaljnje širjenje vetrne elektrarne), katera bo postala objekt državnega pomena! - to pa je nekaj povsem drugega kot pa kakšno cestno omrežje ali področje gradnje stan. hiš.....tukaj pa bodo nadaljnja dovoljenja samoumevna iz stališča energetske vrednostio/pomembnosti objekta, kjer pa je .....glej ga zlomka, prišlo do strinjanja občinske oblasti, lokalcev in njihovega-DEM-ovega zanikanja kakeršnegakoli varovanja narave,m ki kar naenkrat ne bo več potrebno (upravičen interes za nadaljnja vlaganja v infrastrukturo), saj je tam tako ali tako že postavljena vetrnica!

Apeliram na zdravo kmečko pamet!....naj se občanom Dravograda predstavi celotna investicija, kot je načrtovana in realen poseg nadaljnje gradnje vetrnic, kot objektov, ki po višini presegajo vsa dosedanja razumna videnja in občutenja lokalcev in Dravograjčanov (nekateri na spletu - fb sedaj omenjajo Dansko in Nemčijo, pri tem pa so se lahko sami prepričali o velikosti objektov), saj je jasno, da se nobeden v realnosti ne zaveda kako je res lahko v tako lepem in "primarno" ohranjenem okolju, kot je Košenjak in s tem Ojstrica, kjer ima celoten Dravograd edino realno samostojno  področje za razvoj svojega turizma za dobrobit občanov (drugod imamo pač v tem deficit) moteč objekt v gabaritih med 105 - 130 metrov. Takšen objekt lahko primerjamo samo z dvema gradnjama v RSlo, to sta, sicer smešno, dva dimnika - Trbovlje in Ljubljanska toplarna (tudi TEŠ ni tako visok!, dovoljujem še kakšno gradno ampak zgradb takšnih ni!). Tehnične specifikacije objekta  -GLEJ POBUDO PROSTORSKEGA NAČRTA in njegovo delovanje, so iz stališča vpliva na okolje, kot vidim po podatkih študij, ki so na voljo na spletu, izredne, kot je takšno tudi delovanje, ki bo izredno moteče, kar se hrupa tiče, saj ena sama vetrnica povzroča hrup v določenih situacijah tudi čez 100 decibelov (primerjajo ga s hrupom motorja - motornega kolesa pod polnim plinom), pri tem pa je ključen vpliv nizkih frekvenc (šumov), ki na okolico izredno vplivajo (tam živeče lokalce in živali...sploh pa zvok se širi po zraku izredno!)...moteči vplivi samo iz tega stališča so takšne narave, da pri takšnem objektu in v takšnem okolju odpove kakeršnakoli razumna odločitev, da bi kdorkoli sploh bil pripravljen to trpeti...ljudje se tega ne zavedajo! (imeli bi cesto in odškodnine)....če multipliciramo vpliv zvokov (fizika dobro opiše trenje 105+ metrov dolgega vzvoda in propelerja premera - glej specifikacijo 90 metrov) je ta enormen...samo oskrbovanje vetrnic...kdorkoli obljublja oskrbo, se moramo zavedati da zamolči maziva in ostalo kar je potrebno za vrtenje!...ekološko gledano nepredstavljivo, če imamo tako veliko vetrnico in imamo potrebo za mazanje v izredni količini maziva....nadalje, glede na poseg za gradnjo...smešna je trditev DEM-a, da bodo trajno posegli v naravo samo v velikosti temeljev  -25x25!!! metra, ter v cestah!...trajno bodo skopali za vsako vetrnico površino 60X100 metrov, kar v naravi pomeni več kot hektar (za katerega pa vema, da je izredna površina, če ga daš v neraven teren, ko je načrtovan pa še toliko bolj), saj gre za neraven greben, kjer bo potrebno poglabljat stojišča vetrnic (nepredstavljivo kakšno kopanje bo sledilo!), posekat gozd (trajno, saj se na izkopani zemlji ...z laporjem to nikoli več na zaraste, gre pa za izredni posek v velikosti ---moja ocena celo več kot 10 % lesne mase v polkrogu Košenjaka kjer so načrtovane vetrnice - cesta namreč potrebuje izredno širok pas poseka, za vetrnice pa prav tako!, kot bo potrebno izkopati in vkopati izreden daljnovod iz Ojstirce v dolino s celotno infrastrukturo!)....obljube o pogozdovanju in vplivih, ki ne bodo trajne narave pa so iz trte izviti tudi iz stališča same gradnje...gradnja takšnih objektov je povezana  z izrednim časovnim obsegom in si ne upam predstavljati, kaj to pomeni, pri gradnji samo ene vetrnice, kaj šele dveh in ostalih!....pri obsegu gradnje samo ene vetrnice, zagotavljam, da trajno izgubimo najbolj vreden naravni habitat v naši občini, ter da bo zaradi postranskih vplivov gradnje naravni živelj zapustil to območje trajno (predvsem divji petelin, kot tudi druga divjad)...

Dejstvo je, da bo Košenjak s postavitvijo zgolj ene, že izgubil celotno vrednost iz stališča dediščine kulturne krajine (pomemben izgled krajine, ki naj bi bila trajna vrednota)! in naravnega habitata...natura 2000, ki ima izredne omejitve, je pri tem s  strani občine kot kaže povsem spregledana, čeprav je v preteklosti ravno občina počela vse in še več, da je ravno območje Košenjaka ščitila (tako so mi povedali, da se je v zvezi s tem izredno delalo). Zakaj v tako poseljeno in ohranjeno okolje takšne gradnje, ne razumem, ne morem razumeti, predvsem pa ne razumem ljudi, ki se ne zavedajo posledic za njihovo dediščino in jim je za skupno dobro malo mar....govorice, ki jih čujem, da so obljubljene službe lastnikom gozdov, ter da bodo dobili izredne odškodnine, ne morejo biti realna podlaga, da si kdorkoli vzame pravico, da odloča o skupnem dobrem

Glede vetrnic obstajajo še številni drugi moteči dejavniki (pri takšni velikosti objektov se potrebuješ samo v večernem ali jutranjem času postavit na kot, kamor sije sonce pred vetrnico in boš vedel kaj govorim), ki jih kot laik še ne poznam dovolj dobro, vem pa da postavitev teh gradenj, ali ene same, pomeni devastacijo najlepšega naravnega okolja na najvišji ravni, v vseh vidikih.

Vidik lovcev, turističnega društva, planincev in ostalih civilnih združenj, ki bi morale to upoštevati, pa tudi želimo slišati...ali pa je tudi to zamolčano dejstvo, kjer je nekdo pripravil teren?

Če si upa kdorkoli prevzeti odgovonost za kaj takšnega mu bom osebno dal roko, ter mu čestital za njegov pogum, da je odločal o skupnem dobru na takšen način pri tem ti povem še, da sem načeloma podpornik obnovljivih virov pridobivanja električne energije, nisem pa podpornik uničevanja najlepših delov narave v R. Slo. in uničevanja primarnega, enega najbolj osnovnih delov Dravograda, za namene pridobivanja dobička!

S spoštovanjem in upam, da tega pisma ne boš jemal na način, da se kaj spet pametuje (dosedaj nisem, razen žolčnega izliva na FB na temo vetrnic v četrtek, napisal v dravograjskem prostoru še nič!), ter da boste zadevo vzeli v roke in preprečili nepopravljivo oškodovanje najlepšega dela Dravograda!,

Seveda moram pripomniti, da če pa bom zaradi subjektivno note tega pisanja postavljen v položaj, kjer bom podcenjevan in pisanja ne boš/boste vzeli za resno, kot ga ne bodo jemali resno žolčni izlivi določenih uporabnikov javnih medijev, ki se pač skrivajo za psevdonimi (sam priznam zgolj to, da načeloma strokovnih argumentov res še ni pripravljenih, da bi lahko relevantno in konkretno nasprotoval prostorskemu načrtovanju), pa tudi prav....

Ta mail bom tudi poskusil poslati tvojim/mojim kolegom/kolegicam in osebam za katere mislim, da je prav da ga preberejo (ali bodo kaj naredili je pač odvisno od njih!), pač kolikor bom mogel in te prosim za razumevanje, ker si pač javna osebnost in pisanje naslavljam na tebe, kot za to pristojno osebo

Vse skupaj pa pozivam, da si pogledajo link načrta in ga dobro preberejo ter o načrtih obvestijo Dravograjčane (klikni na spodnji tekst v linku, da se pokaže pdf!; ali pa obiščete strank dravograd.net, kjer je v "blogovski" obliki objavljen članek na to temo), da občinski svetniki takoj pridobijo smernice zavoda za ohranjanje narave, zavod za ohranjanje kulturne dediščine, agencije za okolje in prostor, lovcev, ki so upravitelj tega habitata v smislu živali, zavoda za gozdove, ki bodo, v kolikor bo DEM kakorkoli začel uspevati v tem prostoru, odločilne.