Stanovanja

Svetniška skupina predlaga odkup državnih stanovanj za potrebe Dravograjčanov
Svetniška skupina predlaga odkup državnih stanovanj za potrebe Dravograjčanov
20.01.2017 10:31 Uredništvo

Po razjasnitvi stanja okoli azilantske tematike skupina občinskih svetnikov predlaga županji, da občina ali odkupi ali najame stanovanja od države za potrebe reševanja stanovanjske problematike.

Občinski svetniki mag. Dušan Ferenčak, Ferdo Abraham, Zvone Burja, Marko Gomboc, Marko Kogelnik, Vlasta Rotovnik, Branko Krenk, Danica Ramšak in Jože Pšeničnik so v ponedeljek županji občine Dravograd, Marjani Cigali, poslali dopis s predlogom, da občina ali odkupi ali najame stanovanji na Mariborski c. 39 in na Meži 154b in da čimprej kontaktira državo za preučitev možnosti.

----------------------------------------

 

OBČINSKI SVETNIKI OBČINE DRAVOGRAD:

mag. Dušan Ferenčak,

Ferdo Abraham,

Zvone Burja,

Marko Gomboc,

Marko Kogelnik,

Vlasta Rotovnik,

Branko Krenk,

Danica Ramšak in

Jože Pšeničnik.

 

Dravograd, 16. 01. 2017

 

 

Predlog županji Občine Dravograd Marijani Cigala

 

 

Spoštovana županja ga. Marijana Cigala!

 

Glede na pojasnila in informacije, ki smo jih dobili s strani državnega sekretarja Ministrstva za notranje zadeve g. Šefica, Vam zgoraj navedenih devet občinskih svetnic in svetnikov Občine Dravograd predlaga, da strokovne službe občinske uprave Občine Dravograd čimprej pripravijo vlogo za enega od naslednjih predlogov: 

Predlog 1: Odkup  po izraženem javnem interesu za 3-sobno stanovanje na Meži 154 b in 2-sobno stanovanje na Mariborski cesti 39 v Dravogradu, 

ali

Predlog 2: prevzem v upravljanje (oz. v najem) Proračunskega sklada za stanovanjske zadeve Občine Dravograd 3-sobnega stanovanje na Meži 154 b in 2-sobnega stanovanja na Mariborski cesti 39  v Dravogradu.

 

V obrazložitev navajamo nekaj dejstev za takšno pobudo:

V ti dve stanovanji Ministrstvo za notranje zadeve oz. Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije pri Ministrstvu za javno upravo, ki ima ta stanovanja zdaj v upravljanju, trenutno nima namena naseliti oseb pod mednarodno zaščito (veza sta dopis MNZ št. 032-00001/2017-11 in pojasnila g. Šefica).

Vsi vemo in ugotavljamo, da imamo v naši občini premalo socialnih stanovanj in še veliko prosilcev za stanovanja socialno ogroženih ljudi, torej ljudi, ki so kljub svojim pokojninam  ali socialnim pomočem na robu preživetja in brez strehe nad glavo.

Predlagamo, da v najkrajšem možnem času napišete vlogo na pristojna ministrstva za prevzem zgoraj navedenih stanovanj. Država namreč lahko da ta stanovanja občanom v najem, če za njih trenutno ni izkazan interes zaposlenih v državni upravi.

Verjamemo, da bodo na pristojnih ministrstvih znali prisluhniti našim željam in izraženim potrebam po pridobitvi dodatnih socialnih stanovanjih.  Za dve družini, ki bi pridobili svoj bivalni prostor v lokalnem prostoru, bi bil to res lep začetek novega leta.

 

Lep pozdrav.

 

Zapisal Občinski svetnik LISTE LIBELIČE:                                                    Občinski svetniki Občine Dravograd:

Jože Pšeničnik.                                                                                                                              mag. Dušan Ferenčak,

Ferdo Abraham,

Zvone Burja,

Marko Gomboc,

Marko Kogelnik,

Vlasta Rotovnik,

Branko Krenk,

Danica Ramšak in

Jože Pšeničnik.